به مدت یک ماه است گوجه فرنگی کاشتیم(نشاء کاری)الان نشاءگوجه ها زردشده چکارکنم.ازراهنمایی شمامتشکرم.

درخواست شده توسط کاربر مهمان و پاسخ داده شده توسط Admin در 03-Aug-2018 08:15

به مدت یک ماه است گوجه فرنگی کاشتیم(نشاء کاری)الان نشاءگوجه ها زردشده چکارکنم.ازراهنمایی شمامتشکرم.

با سلام برای فعال کردن نشا های گوجه فرنگی پس از نشا کردن و رفع شوک نشاکاری ریختن محلول کود نپ کینگ 0-61-14 یا نپ کینگ 0-40-25 به مقدار دو در هزار به همراه قارچکش تاچی گران به مقدار یک در هزار پای نهال های نشا های گوجه فرنگی -شرکت گل سم گرگان ..

این پرسش و پاسخ پیدا شد در : Gonbad-Agri.ir : http://www.gonbad-agri.ir/modules/smartfaq/faq.php?faqid=5566