با سلام اگر بوته بادمجانی که در منزل کاشتیم برگ هایش زرد شد و ریخت و حتی گل میکند ولی میریزند چه باید کرد؟

درخواست شده توسط کاربر مهمان و پاسخ داده شده توسط Admin در 03-Aug-2018 08:33

با سلام اگر بوته بادمجانی که در منزل کاشتیم برگ هایش زرد شد و ریخت و حتی گل میکند ولی میریزند چه باید کرد؟

با سلام به احتمال زیاد افزایش اب در محیط ریشه موجب زرد شدن و ریزش گل ها می شود . محیط ریشه ها را بررسی کنید و ریختن محلول تکامین رایز یا اگری ام 2 به پای بوته ها به فعال شدن ریشه های کمک می کند و در ضمن محلول پاشی تکامین فلوور به افزایش گلدهی بوته ها مفید است .

این پرسش و پاسخ پیدا شد در : Gonbad-Agri.ir : http://www.gonbad-agri.ir/modules/smartfaq/faq.php?faqid=5598