سلام حیاط خونه یه درخت ازگیل داشتیم که تو ماه گذشته یه دفعه درخت در عرض چند روز خشک شد با توجه به اینکه هر سال کلی میوه میداد. دلیل خشک شدن ناگهانی درخت و میخواستم بدونم و اینکه چاره ای واسه زنده کردن مجدد درخت هست ؟

درخواست شده توسط کاربر مهمان و پاسخ داده شده توسط Admin در 03-Aug-2018 08:37

سلام حیاط خونه یه درخت ازگیل داشتیم که تو ماه گذشته یه دفعه درخت در عرض چند روز خشک شد با توجه به اینکه هر سال کلی میوه میداد. دلیل خشک شدن ناگهانی درخت و میخواستم بدونم و اینکه چاره ای واسه زنده کردن مجدد درخت هست ؟

با سلام ریشه های درخت ازگیل را مورد بررسی قرار دهید اگر رنگ ریشه ها سیاه و قسمت داخلی انها قهوه ای شده باشد علامت خفگی ریشه و در اثر زیادی اب و بیماری پوسیدگی ریشه می باشد. در صورن سالم بودن تعدادی از ریشه های درخت می توانید از محلول تکامین رایز برای افزایش تعداد ریشه های درخت اسنفاده کنید.

این پرسش و پاسخ پیدا شد در : Gonbad-Agri.ir : http://www.gonbad-agri.ir/modules/smartfaq/faq.php?faqid=5603