درود بر شما استاد بزرگوار
من درخت پرتغالی در خیاط خونمون دارم در کاشان البته !!میوه های بینظیری هم میده چند مدت هست که متوجه خال دار شدن(خالهای زرد مثه اینکه برگی بخواد زرد بشه و از شاخه بیفته ) برگاش شدم همینطور برگاش مثه سابق سبز یکدست نیست و حالت اکلیلی پیدا کرده (دانه های مایل به زرد بسیار ریز که با دقت زیاد متوجه میشی که رنگ برگاش سبز یکدست نیست)که خیلی هم به چشم میاد میخوام دلیلش رو بدونم و راه درمانش رو لطفا
خیلی ممنون

درخواست شده توسط کاربر مهمان و پاسخ داده شده توسط Admin در 03-Aug-2018 08:41

درود بر شما استاد بزرگوار
من درخت پرتغالی در خیاط خونمون دارم در کاشان البته !!میوه های بینظیری هم میده چند مدت هست که متوجه خال دار شدن(خالهای زرد مثه اینکه برگی بخواد زرد بشه و از شاخه بیفته ) برگاش شدم همینطور برگاش مثه سابق سبز یکدست نیست و حالت اکلیلی پیدا کرده (دانه های مایل به زرد بسیار ریز که با دقت زیاد متوجه میشی که رنگ برگاش سبز یکدست نیست)که خیلی هم به چشم میاد میخوام دلیلش رو بدونم و راه درمانش رو لطفا
خیلی ممنون

با سلام نکته های ریز زرد در قسمت سطح برگها، احتمال خسارت کنه یا تریپس در پشت برگ ها باشد که می توان با سمپاشی سموم کنه کش مانند باروک یا دانی سازابا یا ابامکتین طلایی این افات را کنتر لک نید.

این پرسش و پاسخ پیدا شد در : Gonbad-Agri.ir : http://www.gonbad-agri.ir/modules/smartfaq/faq.php?faqid=5604