جناب مهندس سلام 200درخت الو شابلون 6ساله دارم زمان کندن میوه ان به علت ارتفاع زیاد درخت مشکل میباشد چگونه ان را باید هرس کرد ایا هرس درختان الو شابلون ضرر دارد یا نه با تشکر حاجیان از ساری

درخواست شده توسط کاربر مهمان و پاسخ داده شده توسط Admin در 14-Mar-2019 09:59

جناب مهندس سلام 200درخت الو شابلون 6ساله دارم زمان کندن میوه ان به علت ارتفاع زیاد درخت مشکل میباشد چگونه ان را باید هرس کرد ایا هرس درختان الو شابلون ضرر دارد یا نه با تشکر حاجیان از ساری

با سلام درختان الو به طور کلی روی شاخه های یکساله و شاخک های کوتاه گل و میوه می دهند و در نتیجه می توان ارتفاع درخت را کوتاه نگه داشت تا از شاخه های جانبی شاخه جدید تولید گردد.

این پرسش و پاسخ پیدا شد در : Gonbad-Agri.ir : http://www.gonbad-agri.ir/modules/smartfaq/faq.php?faqid=5628