باسلام بهترین زمان وبهترین سم برای درختان تامسون درگلستان چیست

درخواست شده توسط کاربر مهمان و پاسخ داده شده توسط Admin در 27-May-2012 19:39

باسلام بهترین زمان وبهترین سم برای درختان تامسون درگلستان چیست

به درخت پرتقال تامسون تعدادی افات مکنده مانند شپشک ها ، شته ها، مگس سفید ،تریپس ، کنه ها حمله می کند و کرم مینوز برگ نیزبرگ ها را مورد حمله قرار می دهد. برای کنترل این افات سموم حشره کش مختلف وجود دارد و هر یک از این افات زمان های موثر مختلف برای سمپاشی و مبارزه دارند.

این پرسش و پاسخ پیدا شد در : Gonbad-Agri.ir : http://www.gonbad-agri.ir/modules/smartfaq/faq.php?faqid=600