امروز : یکشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۲

آخـــرین مطالب سایت

مشاهده وبلاگ
کودریزمغذی یونی کمپلکس گل سم برای افزایش تولید غلاف و دانه نخود فرنگی -قسمت سوم 1

کودریزمغذی یونی کمپلکس گل سم برای افزایش تولید غلاف و دانه نخود فرنگی -قسمت سوم

    کود ریزمغذی یونی کمپلکس گل سم حاوی ریزمغذی ها و عناصر منیزیوم و گوگرد می باشد که ضمن تقویت رشد و نمو ...

۰

دیدگاه

7 بازدید

تاریخ انتشار: 01 دسامبر 2023

ادامه مطلب
کودریزمغذی یونی کمپلکس گل سم برای افزایش تولید غلاف و دانه نخود فرنگی -قسمت دوم 2

کودریزمغذی یونی کمپلکس گل سم برای افزایش تولید غلاف و دانه نخود فرنگی -قسمت دوم

      کود ریزمغذی یونی کمپلکس گل سم حاوی ریزمغذی ها و عناصر منیزیوم و گوگرد می باشد که ضمن تقویت رشد و نمو ...

۰

دیدگاه

9 بازدید

تاریخ انتشار: 01 دسامبر 2023

ادامه مطلب
کودریزمغذی یونی کمپلکس گل سم برای افزایش تولید غلاف و دانه نخود فرنگی -قسمت اول 3

کودریزمغذی یونی کمپلکس گل سم برای افزایش تولید غلاف و دانه نخود فرنگی -قسمت اول

کود ریزمغذی یونی کمپلکس گل سم حاوی ریزمغذی ها و عناصر منیزیوم و گوگرد می باشد که ضمن تقویت رشد و نمو ...

۰

دیدگاه

11 بازدید

تاریخ انتشار: 01 دسامبر 2023

ادامه مطلب
افزایش عملکرد دانه کلزا با کود ریزمغذی یونی کمپلکس گل سم – قسمت سوم 4

افزایش عملکرد دانه کلزا با کود ریزمغذی یونی کمپلکس گل سم – قسمت سوم

      کود یونی کمپلکس گل سم حاوی ریز مغذی ها و منیزیوم و سولفات می باشد که ضمن تقویت رشد و نمو بوته ...

۰

دیدگاه

9 بازدید

تاریخ انتشار: 01 دسامبر 2023

ادامه مطلب