امروز : یکشنبه ۹ بهمن ۱۴۰۱

آخـــرین مطالب سایت

مشاهده وبلاگ
سیب زمینی و کود وی پاور ۴۰-۱۰-۱۰ رهااندیش – قسمت سوم 1

سیب زمینی و کود وی پاور ۴۰-۱۰-۱۰ رهااندیش – قسمت سوم

  کود موثر برای افزایش تولید و کیفیت غده ها و بهبودی در توان بوته ها در برابر سرمازدگی شرکت رهاااندیش کاوان – شرکت ...

۰

دیدگاه

4 بازدید

تاریخ انتشار: 07 بهمن 1401

ادامه مطلب
سیب زمینی و کود وی پاور ۴۰-۱۰-۱۰ رهااندیش – قسمت دوم 2

سیب زمینی و کود وی پاور ۴۰-۱۰-۱۰ رهااندیش – قسمت دوم

    کود موثر برای افزایش تولید و کیفیت غده ها و بهبودی در توان بوته ها در برابر سرمازدگی شرکت رهاااندیش کاوان – شرکت ...

۰

دیدگاه

6 بازدید

تاریخ انتشار: 07 بهمن 1401

ادامه مطلب
سیب زمینی و کود وی پاور ۴۰-۱۰-۱۰ رهااندیش - قسمت اول 3

سیب زمینی و کود وی پاور ۴۰-۱۰-۱۰ رهااندیش – قسمت اول

کود موثر برای افزایش تولید و کیفیت غده ها و بهبودی در توان بوته ها در برابر سرمازدگی شرکت رهاااندیش کاوان - شرکت ...

۰

دیدگاه

6 بازدید

تاریخ انتشار: 07 بهمن 1401

ادامه مطلب
کود تکنو کل امینو کلسیم و بر- قسمت دوم 4

کود تکنو کل امینو کلسیم و بر- قسمت دوم

          محلولپاشی کود تکنوکل آمینو کلسیم وبر در زراعت گندم موجب تقویت بوته ها در شرایط نامساعد ازقبیل اب و هوای سرد و ...

۰

دیدگاه

11 بازدید

تاریخ انتشار: 01 بهمن 1401

ادامه مطلب