امروز : شنبه ۱ مهر ۱۴۰۲

کودریزمغذی پروفیت کوکتیل رهااندیش برای افزاش تولید ذرت – قسمت اول

کودریزمغذی پروفیت کوکتیل رهااندیش برای افزاش تولید ذرت - قسمت اول 1

تاریخ انتشار : 30 تیر 1402

دیدگـاه : ۰

نویسنده : مهندس ارازقلی قرنجیک

بازدید : 37 بازدید

محلولپاشی کود ریزمغذی پروفیت کوکتیل رهااندیش در طول فصل رویش ذرت موجب افزایش تولید از ظریق دانه بندی بیشتر در بلال  و کامل شدن دانه بندی در بلال  و وزن دانه ها و بهبودی در توان رشد و نمو بوته های ذرت از طریق ریشه زایی بیشتر و فعال سازی برگها در تولید مواد  فتوسنتزی

شرکت رهااندیش کاوان – شرکت گل سم گرگان

پست های مرتبط

کاربرد کود یونی پتاس گل سم برای بهبودی در تولید و کیفیت میوه موز- قسمت سوم 2

کاربرد کود یونی پتاس گل سم برای بهبودی در تولید و کیفیت میوه موز- قسمت سوم

تاریخ انتشار : 31 شهریور 1402

دیدگـاه : ۰

کاربرد کود یونی پتاس گل سم برای بهبودی در تولید و کیفیت میوه موز- قسمت دوم 3

کاربرد کود یونی پتاس گل سم برای بهبودی در تولید و کیفیت میوه موز- قسمت دوم

تاریخ انتشار : 31 شهریور 1402

دیدگـاه : ۰

کاربرد کود یونی پتاس گل سم برای بهبودی در تولید و کیفیت میوه موز- قسمت اول 4

کاربرد کود یونی پتاس گل سم برای بهبودی در تولید و کیفیت میوه موز- قسمت اول

تاریخ انتشار : 31 شهریور 1402

دیدگـاه : ۰

نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Rating*